8. 5. 2015 se sešli v Mezirolí přátelé lovecké kynologie, aby předvedli a posoudili práci ohařů na podzimních zkouškách.

Předvedeno bylo 10 ohařů.  3 MMO, 3 VOK, 3ČF, 1 VMO. Vrchní rozhodčí ing. Milan Kottek úvodem představil rozhodčí skupin, pana O. Nováka a pana J. Bejdu, a pro druhou skupinu pana J. Peroutku s p. J. Šmídovou.

Po slavnostním zahájení se všichni rozjeli do revírů. Počasí nám přálo. Obě skupiny narazily na dostatek divoké bažantí zvěře, jíž je honitba Děpoltovice opravdu dobře zazvěřena, takže všichni ohaři měli dostatek příležitostí najít a vystavit živou zvěř.

První s počtem bodů 289 se umístil KO Il – Faro z Černých blat s vůdcem J. Smržem na druhém místě s počtem bodů 283 byl VOK Connie Claire z Lulečských lesů s vůdcem J. Dykastovou a třetí v pořadí také v první ceně s počtem bodů 280 se umístil VOK Art Aldašínův vrch s K. Holubovou

Odstoupil jeden MMO a jeden MMO neuspěl.

Závěrem zpráv o zkouškách, které proběhly v minulých dvou týdnech, bychom rádi poděkovali Farmě Kubernát a Agropolu Počerny za propůjčení dobře zazvěřených honiteb, panu Petrovi Joo za poskytnutý finanční příspěvek a firmě Hollandia, která věnovala účastníkům zkoušek věcné ceny v podobě jogurtů.