Nový občanský zákoník značně zpřísňuje zveřejňování fotografií. Z uvedeného důvodu uvádím výpis z občanského zákoníku:
Podoba a soukromí

§ 84
Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

§ 85
(1) Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.
(2) Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat.

Z uvedeného důvodu bude na požádání fotografie smazána.