Ve večerních hodinách se sešlo několik desítek myslivců, aby si vyslechli přednášku na téma „Co nám skrývá tma - bezpečnost nade vše“, aneb seznámení se s novinkami v oblasti přístrojů nočního vidění pro lovecké využití. Přednášku pro nás připravil Ochranný a zvelebovací spolek Podkrušnohoří, z.s. ve spolupráci s ČMMJ – Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary, p.s. a společností Infiray v prostorách děpoltovické restaurace Pegas.

I přes nepřízeň počasí, jež zavinilo téměř více jak hodinové zpoždění, prezentace společnosti a jejich produktů proběhla. Čekání na příjezd zástupců dané společnosti bylo pořadatelem vyplněno podáním informací o stavu afrického moru prasat u nás a v sousedních zemích a konzumací připraveného občerstvení. Zástupce společnosti INFIRAY p. Baier po svém příjezdu přítomné seznámil se základními parametry digitálních přístrojů nočního vidění a thermopřístrojů pro lovecké využití, podle kterých je vhodné si tyto přístroje vybírat. Na závěr přednášky si všichni přítomní mohli přístroje vyzkoušet přímo v terénu, v prostorách Honitby Děpoltovice uživatele Jiřího Kubernáta, kterému patří veliké poděkování. Po ukončení prezentace účastníkům byli předány hodnotné dárky a poskytnuta možnost si vybrané přístroje objednat. Zástupce společnosti, těm co jsi objednali přístroje nočního vidění na místě, poskytl na objednané přístroje výraznou slevu.

Na závěr dovolte organizátorům akce, společnosti Infiray a restauraci Pegas poděkovat za zorganizování dané akce a její hladký průběh.

Více o přístrojích najdete na stránce www.thermfox.cz.