13. tradiční myslivecký ples Okresního mysliveckého spolku Karlovy Vary

 

Okresní myslivecký spolek Karlovy Vary pořádal již 13. ročník tradičního mysliveckého plesu, který se konal 25 ledna 2020 jako reprezentativní ples v prostorech Grandhotelu Ambassador – Národní dům. Záštitu nad plesem převzala hejtmanka karlovarského kraje a primátorka města Karlovy Vary. Výraznou podporu plesu poskytly společnost Autobond, Stock, Střední lesnická škola ze Žlutic, další sponzoři plesu a příznivci myslivosti.

 

Před zahájením plesu o přivítání účastníků se postaral soubor mysliveckých trubačů Žluťásek ze Střední lesnické školy ve Žluticích. Před vchodem do Grandhotelu Ambassador – Národní dům se linuly tóny mysliveckého troubení. Kolemjdoucí se zastavovali a velmi kladně kvitovali navozenou atmosféru.

 

Zástupci OMS Karlovy Vary při příchodu uvítali návštěvníky kytičkou a hostesky z řad Střední lesnické školy a adeptů myslivosti je následně doprovodili ke svému stolu. Před vstupem do sálu nesměl chybět „welcome“ přípitek sponzorovaný společností Stock.

 

Vlastní ples byl zahájen nástupem přítomných myslivců ve slavnostním stejnokroji u připraveného výřadu zvěře. Moderováním plesu byla pověřena paní Demčáková. Po hlášení předsedou kynologické komise Ing. Kottka uvítací řeč přednesl předseda OMS KV Ing. Evžen Krejčí.  Večer pokračoval za doprovodu dechovky Karlovarka a vytrubováním mysliveckých fanfár. Podle programu plesu se přítel Ing. Alexandr Fous ujal pasování přítele Bauera na lovce černé zvěře. Nesmíme zapomenout na zvěřinové speciality, které byly nabízeny za lidové ceny v jednom ze salonků hotelu Ambassador.

 

Pokročilý večer zpestřila bohatá myslivecká tombola., za kterou patří poděkování mysliveckým spolkům regionu, zejména honitba Děpoltovice, Statek ZEOS Bor, MS Podlesí, honitba Počerny, honitba Odeř a Rysy Doubí.

 

Závěrem za přípravu sálu patří poděkování Městu Karlovy Vary a jeho příspěvkové organizaci Správa lázeňských parků. Za ceny do tomboly a slosovatelné vstupenky patří poděkování dalším podporovatelům plesu jako OKNO-S, porcelánka Rulák Zettlitz, společnost Contsystem, farma Kubernát, Serviscentrum Vysočina, porcelánka Thun, Auto-Moto-Pneu Krajsa, Pneuservis Puškaš, výkup zvěřiny J. Marek a e-shop Zdraví pes. Zvláštní poděkování patří příteli Ing. Křížkovi, Ing. Kottkovi a myslivcům MS Jestřáby za zdárný průběh celého večera.

 

Myslivosti zdar.