Klub malých myslivečků dne 23. 6. 2019 zorganizoval za ohromné podpory pana jednatele Jindřicha Zemka, OMS Karlovy Vary a pana Gerharda Závorky, Autobusy Karlovy Vary, a.s., celodenní výlet na Národní myslivecké slavnosti na zámek Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Jsem moc ráda, že jsme mohli díky velkokapacitnímu autobusu přizvat několik přátel přírody a myslivosti, společně s jejich dětmi. Na cestu jsme se vydali v 6:30 ráno ze Sokolova. Cesta trvala necelé 4h. Bylo to opravdu dlouhé, ale celé osazenstvo autobusu bylo tak natěšené, že nám to vůbec nevadilo. Ihned po příjezdu jsme si dali volný průchod slavnostmi, kde bylo opravdu na co koukat. Muzeum rybářství, myslivosti, pohádkové sklepení, překrásná Zoo a v neposlední řadě program doprovázející slavnosti. Neměl chybu… Ve 13:00 jsme se opět sešli a vedoucí kroužku provedli děti připravenou stezkou ČMMJ. Stezka byla propracovaná do posledního detailu. Něco podobného jsme ještě nezažili. Děti si chtěly vyzkoušet naprosto všechno. Nejlepší byla reakce dětí „A co to máte ještě tady? Můžeme si to taky vyzkoušet?“. Obrovská pochvala dětem za aktivní zapojení do programu. Všichni se snažily diskutovat, ukázat co dovedou, z naší strany samé nadšení, všechno to bylo nesmírně zajímavé a naučné. Nelze popsat vše, na fotkách jde vidět zaujetí i pestrost, kterou stezka nabízela. Úžasné stanoviště např. s poznávačkou obilovin a bylinek, lesní dřeviny, tvoření, ptáci, myslivecká mluva, myslivecká zařízení, trofeje, hry, sokolnictví, lovečtí psi, stopy zvěře a spousta dalšího…
Děkujeme našim sponzorům a děkujeme taky panu řidiči, který nás bezpečně dopravil tam i zpět s úžasnou trpělivostí a ochotou. Moc děkuji dětem i rodičům. Všichni byli v naprosto skvělé náladě, která nás doprovázela celým dnem. A také děkujeme organizátorům slavností, účinkujícím, i všem zapojeným pracovníkům. Klobouk dolů, skvělá práce!!! Ještě jednou velké díky všem!
Myslivosti zdar.