Myslivci dětem

Takový byl název akce, kterou připravili členové mysliveckého spolku Balcare club v Mezirolí. Smyslem akce bylo v měsíci červnu, který je připomínán jako Měsíc myslivosti, ukázat ne myslivecké veřejnosti, zejména dětem, širokou škálu činností, jimiž se myslivci zabývají při výkonu svého koníčka.

O tom, že prvním pomocníkem při lovu, již od dávné minulosti, jsou ptáci – dravci, přesvědčili přítomné manželé Jana a Petr Kolomazníkovi ze záchranné stanice Penthea. Velký zájem a obdiv zejména dětského publika sklidili jejich káňata, jestřábi, luňáci, orli nebo supi, ale i sovy, které prezentovali např. kulíšek malý nebo výr velký.

Jak si myslivci pomáhají při lovu vábením zvěře, ukázal imitátor hlasů zvěře a vábič Václav Svoboda z Chebu, který má pověst nejlepšího ve své profesi nejen v České republice.

Je majitelem snad největšího počtu vábniček, z nichž mnohé sám vyrobil.

Ukázku hlasových projevů jelena evropského – lesního v období říje, od první po třetí věkovou třídu, jeho mrmlání v kališti, při sbíjení laní, nebo vítězný ryk zajistil vicemistr Evropy pro rok 2016 v této disciplíně Luboš Doležal spolu se svým kolegou Kubou Šilhánkem, oba z Nové Role.

Vábení jelenů se jako nepovinný předmět vyučuje na celé řadě středních lesnických škol a čeští absolventi dosahují velmi dobrých výsledků. V letošním roce se mistrovství Evropy, které proběhlo na břehu Balatonu v Maďarsku, zúčastnilo dvanáct států Evropy a první místa obsadili soutěžící z Česka.

To, jak velkým pomocníkem myslivce je lovecky upotřebitelný pes ukázal přítomným kynologický rozhodčí Tadeáš Maślanka při dohledávce postřelené lišky a prezentací přítomných zástupců loveckých plemen.

Hodnotným zpestřením akce byly tanečky a ukázka poslušnosti dvou psů plemene border colie pod vedením slečny Ševečkové z Niv.

Svoje vědomosti o znalosti přírody si ověřili účastníci akce na naučné stezce, kde nejúspěšnější obdrželi diplom „Znalec krušnohorské fauny a flory“.

Na zajištění celé akce mají největší podíl myslivci spolku Balcare clubu. Poděkování zasluhují myslivci ze spolku Jestřáb stejně jako myslivci z honitby Smolná Pec, Suchá, nebo Děpoltovice.

Za sponzorské dary a pomoc děkujeme manželům Švejdarovým z firmy Karlovarské uzeniny, za opravdu vynikající špekáčky, městu Nová Role za zapůjčení sedacích souprav, autodopravci panu Zdenku Váchovi stejně jako autodopravci panu Stanislavu Cinegrovi, tiskárně Gaven i panu Milanovi Oreškovi ze supermarketu Globus.

Za finanční dary děkujeme firmě Berbera, s.r.o. z Tachovské Hutě, firmě Q-el pro z Nové Role, stejně jako pokrývači panu Josefu Horníčkovi z Mezirolí.

Jediný, kdo celé akci moc nepřál, bylo počasí. Ale ani dešťové kapky nezabránily dětem v hledání zlatých valounů v písku ze zlatonosné říčky Rolavy, které následně měnily ve směnárně za čokolády, sušenky a další sladkosti.

 Desítky návštěvníků dokázaly sedět pod deštníky, nebo postávat u ohně a opékat si špekáčky i po oficielním ukončení akce a naslouchat krásným country skladbám v podání skupiny Poslední vagon pod vedením Milana Fořta. Šárko, Milane i oba Jirkové, vám patří naše poděkování.

A pokud i vy ostatní máte zájem si s námi popovídat o naší myslivecké činnosti přijďte do našeho klubu, který sídlí v bývalém hostinci Hubert v Mezirolí.